Algemene voorwaarden

Art. 1: Omtrent de opleidigen:

 • Art 1.1: Inschrijven voor opleidingen kan enkel gedaan worden via het inschrijvingsformulier op de website.   Een confirmatie van de inschrijving met verzoek tot betaling zal opgestuurd worden.    Een inschrijving is pas in orde na betaling van het volledig bedrag voor de training.

 • Art 1.2:De kost voor elke opleiding staat vermeld op de website (prijs excl. BTW).   Tenzij anders vermeld zijn inclusief in dit bedrag het trainingsmateriaal en het voorziene eten en drinken.    Een opleidingsprijs is steeds exclusief vluchten, hotel en diner.

 • Art 1.3: Milvus confirmeert finaal de opleiding 4 weken voor de trainingsdatum met volgende informatie: de opleiding, plaats, trainer en hotel (indien gevraagd).   Wij adviseren enkel vluchte en hotel te boeken na deze finale confirmatie.

  • Een deelnemer kan een inschrijving annuleren tot vier weken voor de trainingsdatum door een email te sturen naar Milvus hilde.rombouts@milvus.be .  Zonder enige kost zal Milvus:
   - de inschrijving annuleren
   - de inschrijving verschuiven naar een latere datum

  • Een annulatie is pas volledig zodra de deelnemer een confirmatie email van Milvus bekomen heeft.

  • Als een deelnemer zijn inschrijving minder dan vier weken voor de trainingsdatum annuleert mag een collega van hetzelfde bedrijf zijn/haar plaats innemen. 

  • Deze veranderen moet gemeld worden aan Milvus via email.   Wanneer er geen vervanger gestuurd wordt dan blijft de inschrijvingskost verschuldigd door de deelnemer.    Er wordt nooit een terugbetaling gedaan door Milvus.  

Art. 2 Annuleren van de opleiding door Milvus:

Milvus behoudt het recht een opleiding te annuleren, te verschuiven naar een latere datum of de locatie te veranderen wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen of door een tekort aan deelnemers.  Milvus zal de deelnemer hier onmiddelijk van verwittigen.    Inschrijvingsgelden worden nooit terugbetaald maar Milvus zal wel prioriteit geven aan de deelnemer voor een volgende opleiding. Geen klacht of compensatie kan gemaakt worden door de deelnemer voor vlucht, hotel of welke kost dan ook gemaakt voor deze opleiding.  

Art. 3 Intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal:

Het trainingsmateriaal is exclusief en alleen eigendom van Milvus en zijn partners, indien van toepassing.    Het gebruik van trainingsmateriaal is beperkt in die zin dat niemand zelf of hulp verleend om:

 • Het verwijderen van de vermelding van eigendom op het trainingsmateriaal;
 • Het kopieren, verdelen, of namaken op welke manier dan ook van het trainingsmateriaal.

Art.4 Beperkte aansprakelijkheid:

Zoals de wet dit ondersteund, is Milvus en zijn partners niet verantwoordelijk voor welke vorm dan ook van verlies, klacht, verwonding, beschadiging door:

 • een fout in het trainingsmateriaal, de Milvus website of welke dienst of product dan ook.

 • uw gebruik van het trainingsmateriaal of de Milvus website.

In geen geval zal Milvus of de partners verantwoordelijk zijn voor welke schade dan ook (inclusief, zonder beperking, indirect, accidentiele of incidentele schade, winst of omzet schade, zakelijke onderbreking, verlies van zakelijke informatie of beschadiging van data, door problemen gerelateerd aan het trainingsmateriaal of dienst of product of schade veroorzaakt in voorziene of onvoorziene omstandigheden) zelfs als Milvus of de partners geadviseerd werden over de mogelijkheid van schade.