Energie

 

Jan Jaeken is de energiepartner van Milvus. Hij is eveneens de voorzitter van FLUX50, de speerpuntcluster voor energie van de Vlaamse Regering. Flux50 stimuleert meer dan 150 grote en kleine leden-ondernemingen en onderszoeksinstellingen om innovatieve energieprojecten in Vlaanderen en Europa uit te bouwen.

Milvus bouwt momenteel in gans Vlaanderen "Samen Klimaatactief", geïnitieerd door Stad Antwerpen uit. Samen Klimaatactief is een actieve tool om de CO2-emissies in voornamelijk kantoren, lichte industrie, retail en ook grote appartementsgebouwen drastisch te verminderen en bestaat uit 3 delen: (1) een publieke website met een stappenplan per business segment (2) een digitaal matchmaking platform waarmee bedrijven en flatgebouwen die energie-efficiëntiemaatregelen willen nemen of hernieuwbare energieprojecten willen opstarten gratis gelinkt worden met bedrijven die zulke producten of diensten aanbieden. Samen Klimaatactief heeft al meer dan 120 projecten gefaciliteerd. (3) een actief informeel business netwerk.

 

Jan Jaeken adviseert ondernemingen bij het opstarten van hun Benelux-activiteiten. Die zijn vaak energiegerelateerd. Scherp strategisch inzicht wordt vertaald naar een concreet business plan en eventueel geïmplementeerd via een sterke hands-on benadering.

Milvus werkt vaak onder de radar voor de top consultancies en grote internationale investeringsfondsen. We geven onze mening over opportuniteiten én obstakels in de energiesector  en hoe die concreet aan te pakken.

Milvus stelt een bijzonder uitgebreid maar vooral effectief persoonlijk netwerk ter beschikking van zijn opdrachtgevers.

Milvus werkt steeds vaker voor overheden: workshops over de in/outs van de energiemarkt en beleidsvoorbereidend werk o.a. voor regulatoren en energie-agentschappen. Milvus is ook betrokken bij het opstellen van het Klimaatplan 2030 van Stad Antwerpen.

Om internationale cliënten nog beter te ondersteunen, maakt Milvus als partner deel uit van e-e-Consult, het bekende Duitse energie-advieskantoor dat is gespecialiseerd in de Energiewende, E-Mobility en grid codes. Milvus en e-e-Consult vertalen samen de do's/dont's van de Energiewende naar de Benelux.

Jan is ook een BREEAM Certified International Assessor van BRE (Watford, UK) zelf. Daardoor kan hij de steeds belangrijker wordende link tussen de energiewereld en de bouw- en vastgoedsector leggen.

 

Flux50 logo