Hoe certifieren?

  • Het programma werkt stapsgewijze, wat betekent dat de deelnemer eerst het Green belt en Black belt certificaat moet halen vooraleer het Champion certificaat te halen.

  • Voor het eerste niveau moet men slagen in het theoretisch examen; voor de anderen moeten men voor beiden slagen: een theoretisch examen en de praktische proef.

  • Theoretisch: Voor elk niveau is er een schriftelijke kennistest.   De test bestaat uit een set van meerkeuzevragen, gemaakt door het “Content Committee”.   Geen enkele test zal dezelfde zijn als enige vroegere test.   

  • Een score van 70% is nodig om te slagen.

  • Praktisch: Voor de Black Belt in Lean en Champion in Lean, zal een schriftelijk rapport over een praktische toepassing in de eigen werkomgeving moeten ingediend worden.   Dit rapport moet ten laatste 1 jaar na het slagen van het theoretisch examen bezorgd worden aan het IIBLC®.

  • Dit rapport moet afgetekend worden door het management van het bedrijf waar de praktische proef gedaan werd.  Het management geeft IIBLC® de toelating om ter plaatse een audit uit te voeren indien zij dit nodig acht.   Het rapport zal door enkele leden van het “Content Committee” geëvalueerd worden.

  • De rapporten over de praktische proef moeten rechtstreeks naar IIBLC® HQ gestuurd worden.

  • Een score van 65% is nodig om te slagen.   Wanneer men geslaagd is ontvangt men het certificaat; altijd wordt er een commentaarpagina gedocumenteerd door leden van het “Content Committee” toegevoegd.