IIBLC® CERTIFIED CHAMPION IN LEAN

Als Lean Champion werk je op het hoogste management niveau binnen het bedrijf en ben je voornamelijk bezig met de strategische uitwerking van Lean.   Het gaat hier niet om de technisch kennis van Lean technieken maar om de Lean cultuur succesvol uit te werken binnen het bedrijf.
Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Strategisch management: Om een succesvolle onderneming te zijn moet de ontwikkeling en uitvoering van de strategie een competitief voordeel brengen. Als Lean Champion wordt verwacht dat je de lean strategie definieert en uitwerkt.
  • Causale dashboards: Alle verbeteringsinitiatieven moeten effectief, efficiënt en voor het juiste doel uitgewerkt worden. Hiervoor wordt een meetsysteem opgezet dat alle processen meet, signalen geeft bij afwijkingen en het management op een krachtige bondige manier laat zien hoe alles loopt.   De ontwikkeling, uitvoering en het gebruik van meetsystemen wordt hier in detail behandeld incl. het Lean Accounting systeem.
  • E2E procesgericht denken: Waar de meeste Lean initiatieven binnenhuis starten zal op lange termijn de interne focus ombuigen naar de externe focus: de leveranciers en de klanten.   Aan de hand van enkele concrete cases worden de aandachtspunten en mogelijkheden bekeken.
  • Verbeteringsmanagement: Het succes van Lean is sterk afhankelijk van het beheer van alle verbeteringsinitiatieven zoals ISO, EFQM en andere. Hier gaan we een Lean assessment tool leren die de maturiteit van Lean meet en tips geeft ter verbetering.
  • Change management: Een Lean transformatie betekent een grote cultuurverandering voor iedereen van de onderneming.  Lean kan enkel succesvol geïmplementeerd worden bij een grondige kennis van veranderingsmanagement bij een individu, groep en organisatie.   Voor de verschillende Lean veranderingsfases worden de interpersoonlijke vaardigheden uitgelegd en wordt jouw maturiteit hieraan getoetst.  Hierbij worden nuttige tips ter verbetering meegeven.  Er wordt ook de mogelijkheid van F2F coaching voorzien om deze interpersoonlijke vaardigheden aan te scherpen om een succesvol enthousiast Lean Champion te worden. 

Voor lean champions en senior management die de Lean transformatie leiden. Consultants (interne of externe) die een Lean transformatie leiden of zich willen voorbereiden op het examen. 

Interesse?  Schrijf vrijblijvend in en we nodigen je uit voor de eerstkomende training.

 

 

Training offersPrice (EUR)
3 150,00
(*) All prices are exclusive VAT.

Subscribe to training

Participant's details
Invoicing details
If different from participant's details